Accueil Vélo és una marca nacional de France Vélo Tourisme. L'allotjament amb l'etiqueta Accueil Vélo ofereix serveis específics per a viatgers en bicicleta, a menys de 5 km del canal del Migdia. També hi trobareu els proveïdors de tota la destinació dedicats a la recepció de ciclistes, signants de la nostra carta de cicloturisme.